Movement

All things change, nothing is distinguished. There is nothing on the Whole World which is permanent. Everything flows forward; all things are brought into being with a changing Nature, the ages themselves glide by in constant movement. ”

~Ovid (uit Every Body is a Body)

BEWUST WORDEN VAN BEWEGING/ MOVEMENT

Wat doe je op dit moment? Bewegen je ogen om de woorden te kunnen lezen in deze alinea? In welke positie ben je, lig je, sta je of zit je? Zit je stil of verplaats je je gewicht? Welk deel van je lijf beweegt? Als je stil zit, staat of ligt, verander dan eens je positie. Wat heb je gekozen? Wat is er anders (en is het ook anders)? Kun je de vierde teen van je linkervoet waarnemen? Moest je bewegen om dit te voelen?

Dit zelf monitoren is een vitaal deel van Zelf Onderhoud en cruciaal voor ons welbevinden. Vaak hebben we niet eens door welke signalen we onszelf sturen.

Dr. Joe Dispenza legt de bewuste verbinding met het lijf en de daarmee positieve gevolgen heel mooi uit in dit stukje uit Becoming Super Natural:

“ De energie van de meeste mensen zit in het lichaam opgeslagen, omdat ze hun lichaam zo hebben geconditioneerd dat dit hun brein is geworden, door jarenlang op dezelfde manier te denken, handelen en voelen. Het is in dit proces, dat samenhangt met leven in de overlevingsmodus, waardoor het grootste deel van de creatieve energie in het lichaam vast blijft zitten. Daarom is het belangrijk dat we leren hoe er die energie uit het lichaam kunnen trekken en weer afgeven aan het brein, waar zij dan weer beschikbaar is voor een hoger doel dan alleen overleving. “

Het gaat dus over Conscious Awareness. Bewustzijn van beweging is van levensbelang om de heelheid van het leven te ervaren.

PERSOONLIJKE ERVARING MET BEWEGING

De laatste jaren heb ik mijzelf op allerlei manieren in beweging gezet waarbij ik me bewust ben geworden van heel veel stukken in mezelf die minder zichtbaar zouden zijn geweest wanneer ik niet op een andere manier in beweging was gekomen.

Tijdens een flinke Burn Off heb ik jarenlang Kunstzinnige Coaching gestudeerd (het was een zelfhelend proces zonder doel er iets mee te moeten met de ander) om mezelf op een andere manier in beweging te brengen. Ik moest en zou er uit komen Ik heb er geleerd en ervaren wat het is om op een vrije en authentieke manier de bewegingen van mijn Lijf, maar ook Binnenin, in veilige afgestemde settings te volgen. Daardoor heb ik mezelf opnieuw leren kennen in volle acceptatie van alles wat er is. De Liefde voor Kuntzinnig werk heeft dat proces verlicht en verzacht.

De vrije Danswereld is voor mij een belangrijke deur in Zelfrealisatie geweest. Het heeft me opnieuw gestalte gegeven door het lichaam anders te openen, oude energie vrij te zetten waardoor ik in vol ornaat naar mezelf heb kunnen dansen.

Met name de 5 Ritmes van Gabrielle Roth heeft therapeutisch doorgewerkt. Door met bepaalde structuren te bewegen word ik bewust van wat er in mijn lijf gebeurt. Vastzittende patronen krijgen de kans te turnen en vrij baan te kiezen. De energie die met deze opschudding naar buiten beweegt is zó bevrijdend. In de Dans maar ook het effect ervan in het dagelijkse leven. Niet te vergeten wat ook het plezier van dansen doet. In alle vrije vormen.

Ook het Pad van Yoga heeft mij terug gebracht naar de Wezenlijke Verbinding met mezelf in een Groter Geheel. Doordat ik zelf les ben gaan geven, heb ik door anderen te ondersteunen, mezelf met discipline, moed (yep met angst) en ook heel veel plezier weer op een diepere laag ontmoet.

“De vrije beweging en het mede daardoor warme vertrouwen in mezelf en het leven zorgt dat ik steeds meer met aandacht ergens ben. Zo ben ik ook de ander goed van dienst.”

Nieuwsgierig naar het hele aanbod in Movement? Kijk dan bij Creative Movement Flows (groepen), Creative Medicine Movement (1 op 1).

Kijk voor kinderen en gezinnen bij Kids Yoga & Totems en Family Yoga & Playfullness.

Kijk voor tarieven bij Lestijden, Tarieven & Agenda en neem bij interesse hier Contact op.

“When you know how to listen everybody is the Guru”

Ram Das