Nine Star Ki: Astrologie & de 5 elementen


Wat is Nine Star Ki Astrologie?

Nine Star Ki of ook Negen Sterren Chi genoemd is een van de oudste vormen van astrologie ter wereld. Deze simpele maar doeltreffende vorm van astrologie komt uit China (en dateert zelf terug naar Japan) en maakt een belangrijk deel uit van de Feng Shui Leer.

Nine Star Ki is gebaseerd op de 9 sterren van de Grote Lepel, welke deel uitmaakt van de constellatie van Grote Beer. Zeven van de Sterren zijn eenvoudig zichtbaar en twee andere sterren zijn met het blote oog niet te onderscheiden en bevinden zich nabij de voorlaatste ster van de steel naar de lepel.

Nine Star Ki werkt met de 5 Elementen Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal. De 5 Elementen kunnen gezien worden als een verfijning van het principe Yin en Yang, de relatieve termen om 2 tegengestelde Krachten of principes te vergelijken waarvan alle aspecten van het Leven en het Universum doordrongen zijn.

Door naar de wisselwerking en verhouding van de elementen in jezelf te kijken, kun je je een beter beeld vormen over jezelf en jouw relaties met anderen. Je krijgt een dieper inzicht in jouw eigen persoonlijkheid, in jouw talenten en valkuilen. Zo ben je beter in staat problemen het hoofd te bieden, anderen te begrijpen en jouw eigen uitdagingen te (h) erkennen.

De 5 Elementen vertegenwoordigen op heel basaal niveau een beweging van Energie, Chi genoemd. Ze geven de oer processen weer van de Natuur om ons heen. Chi is de vitale Levensenergie die de Adem van het Leven zelf is. De Chi die tijdens jouw geboorte centraal stond bepaalt jouw karakter en de verhouding tussen de natuurlijke Elementen. Deze Energie blijft het hele Leven bij jou net zoals de blauwdruk van je vingerafdruk en DNA.

Elk van de 5 Elementen behoort toe aan een bepaald type Chi-energie. Als de balans tussen de Elementen en Energieën hersteld is, ervaren wij Harmonie en Balans in het Leven. Alle Elementen hebben een natuurlijke wisselwerking met elkaar. Ze kunnen elkaar ondersteunen (voedende cyclus) of juist tegenwerken (vernietigende cyclus). Dit laatste kan blokkades en conflicten veroorzaken, die waar te nemen zijn in jouw leven (en je huis).

De berekening van de Elementen ligt ten grondslag van iedere persoonlijke sessie die bij mij geboekt worden. De Elementen en diens verhoudingen geven veel informatie die ik gebruik om afgestemd iets in beweging te zetten. De berekening is ook een belangrijk onderdeel bij de Mesa journeys.