Ceremonie & Rituelen

Ieder mens komt in verschillende fases terecht. De overgang van zo’n fase kan veel met zich meebrengen. Dat kan zijn de fase van meisje naar puber/ jonge vrouw, waarin van alles op lichamelijk maar ook geestelijk gebied verschuift en verandert. Maar ook als volwassen mens kom je in verschillende fases waarin iets loslaten wordt en ruimte komt voor nieuw. Deze overgangen, groot of klein mogen gevierd worden met Ceremonies en Rituelen.

Ceremonies met Rituelen laten je bewust stil staan bij een proces vanuit Eerbied en Dankbaarheid. Iets mag geëerd en gevierd worden. Dat geeft een diepere laag aan het Bestaan. Ceremonies en Rituelen die samen worden gedaan en gevierd worden ervaren als een behoorlijke Kracht. Ceremonies geven vaak Inspiratie hoe je zelf thuis vorm kunt geven aan Rituelen. Zelfs delen of fragmenten er van, kunnen weer veel in beweging zetten.

De Ceremonies in groepsvorm dragen bij Earth Medicine Movement het framewerk van een Rites of Passage met het Medicijnwiel als basis.

Een overgangsperiode volgens de Rites of Passage onderscheidt 3 fases in het leven: • Losmaken • Transitie • Terugkomst

Denk bijv aan tijden dat je je losmaakte van je Habitat en bijv op kamers/ reis ging/ op jezelf ging wonen, of een nieuwe uitdaging aanging, of Moeder werd, of een scheiding onderging. In al deze gevallen (en meer) begint een nieuw stuk van je leven, waarin je ervaringen en inzichten hebt opgedaan die nodig waren om te transformeren. Je bent anders/ vollediger/ volgroeider hierdoor terug gekomen dan dat je voorheen was en door integratie krijgt de wending en transitie in jezelf een plek en gestalte. En een nieuwe fase breekt weer aan.. Deze fases worden ook gevolgd en ervaren in de Ceremonies:

  • Separatie (rups) : je Thuisplek verlaten en nieuwe indrukken opdoen in een andere omgeving. Een fase van loslaten en openstaan voor nieuw.
  • Transitie (cocon) : transformatie fase waarin je geprikkeld wordt door verhalen, sharings, lichaamswerk en creatieve expressie. Een fase waarin je in de beweging inzichten krijgt en eert en bekrachtigd wordt in wie je bent
  • Terugkomst (Vlinder) : integreren wat je in de ceremonie hebt ervaren en versterkt om het in een eigen tempo eigen maken in de thuis omgeving. Een fase van bezinning en moed om de nieuwe stukken die je in jezelf ontdekt hebt te verankeren en toe te passen.

Het Medicijnwiel is een cirkel van Kennis, een Spiritueel Kompas en fungeert als een Spiegel van de Innerlijke Dialoog in verbinding met de Natuur. Het reflecteert ook de Voorouders en alle menselijke aspecten van het Leven. Met name de Elementen en Windrichtingen met hun Diertotems dragen de Ceremonies. Meer info over het Medicijnwiel en de Windrichtingen vind je bij Handcraft & Mesa journeys.

Na een Ceremonie of Cirkel ga je naar huis en maak je voor je zelf de Balans op wat er veranderd is. De meeste Vrouwen ervaren dat er iets Liefdevols in Beweging is gezet, juist door de Verbinding met elkaar. Er is altijd iets wat er wordt mee genomen en/of wordt losgelaten. Precies passend bij wat ieder nodig heeft om weer stappen te zetten in de richting die goed voelt.

Voor het aanbod van de Cirkels, Ceremonies en Rituelen kijk bij Moeder Aarde Cirkels, Agua de Florida Ritueel en Despacho Ritueel.

“Rites of Passage are about letting you know that life does not stop for anyone at any phase, and that the future is not a fictional place.”

Kijk voor actuele cirkels bij de Lestijden, Tarieven & Agenda.